INTEGRITETSPOLICY/GDPR

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.
 

VEM ANSVARAR FÖR DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN?

Viktor Strateg AB, org. Nr 556805-3838, Karl Gustavsgatan 21, 411 25 Göteborg, är ansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genomköp och övrig kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa. Human Brain är en registrerad bifirma till Viktor Strateg AB.
 

VAR LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.
 

VAD FÖR SLAGS PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du kontaktar oss, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller deltar i eventuella chatforum. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, e-post och födelsedatum. Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register.
 

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Vid korrespondens om frågor och övrig information.

  • Vid utskick om erbjudanden i form av nyhetsbrev, då alltid med instruktioner om hur du kan avanmäla dig ifrån vidare utskick. 

  • Vid eventuella enkätutskick för att förbättra våra tjänster och erbjudanden.

  • Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev eller e-post. Se kontaktuppgifter nedan.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.

COOKIES

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

MÅSTE JAG TILLÅTA COOKIES?

Utan cookies kan du dock fortfarande titta på sidor och artiklar i butiken, men vissa funktioner kan bete sig oväntat. Om du inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: "Inkognitofönster" (Chrome), "Privat fönster" (Firefox) eller "InPrivate-fönster" (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.

HUR ANVÄNDER VI COOKIES?

Vi använder cookies för att kunna anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig.

Vi använder även cookies som statistikunderlag, till exempel för att se vilka tjänster och sidor besökare tittar på för att kunna erbjuda rekommendationer.

TREDJEPARTSCOOKIES

Våra social media-kopplingar med för till exempel Facebook, Google+, Twitter och Instagram sätter också cookies. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är. 

 

Du kan läsa mer om hur vi hanterar cookies i vår cookies policy.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Viktor Strateg AB
Organisationsnummer: 556805-3838

Karl Gustavsgatan 21

411 25 Göteborg
Sverige

E-post: info@viktorstrateg.se

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2020-04-02.