• Maria Tornberg

Beröm och ett gott skratt gör dig smartare i kristider!

Updated: Apr 28, 2020

Oro och osäkerhet aktiverar ett nätverk i hjärnan som gör oss reaktiva, nedstämda och omotiverade. Detta uråldriga nätverk kallas för hotsystemet och finns i en primitiv del av hjärnan vars uppgift är att säkra din överlevnad.


Hotsystemet aktiveras vid förändringar i vår yttre miljö. Skälet är - utifrån hjärnas sätt att se på det – att allt som skiljer sig från det välkända och invanda kan utgöra ett hot för oss.

Att nätverket går igång på yttre förändringar är kanske inte så svårt att förstå, det som är mer förvånande är att det reagerar ännu starkare på social isolering och ofrivillig ensamhet. Skälet är att människan är ett flockdjur, och utifrån hjärnans perspektiv har en gång i tiden förlusten av flocken varit lika med en säker död.


När hotsystemet aktiveras blir du misstänksam, orolig och inställd på att skydda dig. Du får också sämre tillgång till frontalloben som är den del av hjärnan som gör dig motiverad, positiv och fokuserad. I frontalloben finns också bromsen som dämpar de omedvetna impulser som uppstår i hotsystemet (och som får dig att må dåligt). Det gör att oron och de negativa tankarna lätt löper amok när hotsystemet tar över.


Vad kan du då göra för att inte riskera att bli tillfångatagen av hjärnans hotsystem i dessa kristider? Hur kan du koppla på din kloka, rationella frontallob när oron grabbar tag i dig? Eller när isolering och distansarbete känns tungt och ensamt?


Det bästa sättet att koppla på frontalloben och må (och fungera) bättre är att ge och få beröm, uppskattning och bekräftelse. Beröm upplevs nämligen av hjärnan som en belöning, och det är just belöningar som dämpar obehagskänslorna och kopplar på de delar av hjärnan som gör att du känner dig glad, öppen, positiv och motiverad.


Andra sätt att få tillgång till frontalloben är att tänka på någon (eller något) som du längtar efter. Då höjs dopaminet vilket ger en lustkänsla.


När du ser en rolig film, eller läser en humoristisk bok utsöndras endorfiner som får dig att må bättre. Endorfiner minskar dessutom smärta, både fysisk och känslomässig.


Fysisk aktivitet är också effektivt eftersom det minskar nivåerna av kortisol (stresshormoner) för att i stället höja nivåerna av dopamin (belönings- och motivationshormon), vilket får dig att varva ner, känna välmående och hitta ny energi.


232 views0 comments