• Maria Tornberg

Därför blir din hjärna utmattad av videomöten

I pandemins spår har videomöten blivit en del av vardagen för många av oss. Tillhör du en av dem som blir mer utmattad efter ett videomöte än efter ett fysiskt möte så är du inte ensam.


Din hjärna har under miljontals år utvecklat en säregen förmåga att läsa av ansikten. Skälet är att när vi leve på savannen var ett uteslutande ur gruppen (flocken) lika med en säker död, och en sådan risk kan hjärnan inte ta.


Att kunna förutspå andras reaktioner och beteenden är utifrån hjärnans perspektiv en fråga om liv eller död. När hjärnan kan förutspå andra människors agerande blir vi avkopplade och trygga, en förutsättning för att kunna bygga tillitsfulla och hållbara relationer med andra.


Dålig uppkoppling, knastrigt ljud och människor i små rutor gör det helt enkelt svårare för hjärnan att koda och läsa av andra människor. Det går åt mer energi och du blir tröttare och får svårare för att fokusera.


I tidningen Illustrerad Vetenskap kan man läsa att det framförallt finns tre skäl till att du blir trött efter ett videomöte:


1. Du går miste om kroppsspråket

Vår kommunikation är full av osynliga ickeverbala koder som hjärnan ständigt avkodar. Det handlar om näst intill omärkbara ansiktsrörelser, en tyst inandning, små förändringar i röstläget, handrörelser och kroppshållning.


När vi befinner oss ansikte mot ansikte uppfattar hjärnan med automatik alla dessa tecken, pusslar samman intrycken och samkör det med det som sägs.


Ett videomöte kräver betydligt mer energi då hjärnan inte kan hitta alla de små koder som är nödvändiga för att kunna göra rätt tolkning.

2. Försenade reaktioner stressar hjärnan

Är du kvar? Hör ni mig? Under ett videomöte kommer reaktionerna långsammare än i den fysiska världen vilket skapar osäkerhet.


Till och med små fördröjningar kan göra dig obekväm och påverkar dessutom din uppfattning om de andra mötesdeltagare.


I en studie vid University of Wuppertal i Tyskland visade forskarna att en fördröjning på blott 1,2 sekunder gjorde att försöksdeltagarna uppfattade de andra mötesdeltagarna som frånvarande och mindre vänliga.

3. Det är stressande att se sig själv

Att se dig själv samtidigt som du pratar ökar hjärnans stressnivå. Webbkameran blir en konstant påminnelse om att du är iakttagen och måste prestera. Att se sig själv är också distraherande och du får svårare att fokusera.


I en italiensk studie från 2020 upptäckte forskarna att negativa känslor, såsom ilska och avsky, förstärktes hos försöksdeltagare som fick titta på sitt eget ansikte.


Vilka är dina knep för att inte bli utmattad och trött av ständiga videomöten?


167 views0 comments