• Maria Tornberg

Hänge dig åt lättja i sommar och bli en kreativ problemlösare!


Var får du dina bästa idéer?


I en studie på 60 000 personer frågade man var deltagarna fick sina bästa insikter och idéer. 10% svarade på jobbet. Resten, 90%, svarade att dom fick sina bästa idéer i duschen, när de vilade eller lyssnade på musik.


Inom neurovetenskapen kallar man detta för självgenererande insikter. Det handlar om att försätta hjärnan i ett tillstånd där hjärnans omedvetna impulser kopplas om på ett sätt som leder till plötsliga och oväntade insikter, som i sin tur genererar smarta idéer och nya sätt att lösa problem på.


Självgenererade insikter leder till att vi blir mer kreativa problemlösare, och är därmed ett av de främsta verktygen vid förändringar av beteenden. De skapar också ett större lärande och ökad motivation för att genomföra idéer och lösningar.


Nyckeln är den välbekanta känslan av Aha! som stimulerar hjärnans belöningscentrum. Dopamin frigörs och nya kopplingar skapas i hjärnan. Kopplingarna är permanenta och förändrar ditt sätt att tänka och vara för all framtid.


Du kanske känner igen känslan av att helt oväntat komma på en bra idé, eller att plötsligt hitta lösningen på ett problem du länge klurat på?


Så, hur gör man då?


Du behöver vara i ett tillstånd där du är avkopplad. Det är när du kopplar bort omvärlden, blir ofokuserad och reflekterar inåt som dessa insikter uppstår – helt av sig själva. Du behöver låta tankarna vandra fritt, vilket kräver att du är avslappnad och har gott om tid.


Vidare behöver hjärnans belöningssystem vara aktivt så att du känner dig positiv och öppen. Är din hjärna i hotläge skapas stress som hindrar dig från att få nya insikter.


Organisationer världen över har insett att hur viktig ”ofokuserad tid” är för kreativiteten och därmed resultatet. Google ger sina medarbetare en dag varje vecka för att reflektera och arbeta med vad de vill. Konsultföretaget Twitter ger sina anställda fem dagar per år för egen reflektion.


När vi får insikter är det färre nervceller som samspelar med varandra än vid medvetna tankar. Insikter skapas alltså av signaler som har tystare energier och det är därför vi ofta missar dem. Det är med andra ord lättare att uppmärksamma insikter när aktiviteten i hjärnan är låg, annars hör vi helt enkelt svårt att höra dem.


Det är alltså när du är ledig, avslappnad och har tid till att göra ingenting som du kan få dina allra bästa idéer och helt utan ansträngning hitta lösningar på komplexa problem.


Så hänge dig åt lättjefulla sysslor i sommar och bli en kreativ problemlösare!


Källor:

Davis et al., Why Insight Matters. NeuroLeadership Journal (2015).

Waytz and Mason. The human brain needs unfocused time to spur creativity and innovation (2013).

Boyatzis, R. Neuroscience and Leadership: The promise of insights. Ivey Business Journal (2011)

Waytz, A. and Mason, M. Your brain at work. Cambridge, MA: Harvard Business Review (July/August 2013).

M.Jung-Beeman et al., How insight happens. NeuroLeadership Journal (2008).

399 views0 comments

Recent Posts

See All