• Maria Tornberg

TESTA hur bra du är på att motivera!

Visste du att alla du möter förändrar kemin i din hjärna? Och därmed ditt mående och din motivation.


Läs texten nedan och klicka sedan på länken längst ner så kommer du till självtestet SCARF® Assessment.

När vi träffar andra utsöndras antingen dopamin, ett belöningshormon som gör oss motiverade och positivt inställda till den vi möter. Eller så triggas kortisolet igång, ett stresshormon som gör oss oroliga och misstänksamma.


Det här styrs av en primitiv del av hjärnan, vars uppgift är att hålla oss vid liv. En gång i tiden var vi helt beroende av andra för att kunna ta oss helskinnade ur farliga situationer. Ensam var lika med en säker död. Evolutionen har därför gjort oss till experter på att läsa av andra. På så sätt kan vi förutspå andras handlingar och reaktioner. Arga ansiktsuttryck signalerar att människor kan skada oss. Rädda människor är ett nedärvt tecken på att det kan finnas en fara i närheten.


Men kom ihåg, det behöver nödvändigtvis inte handla om att någon skäller och skriker för att kortisolet ska börja flöda. Tvärtom, det handlar ofta om små, knappt märkbara signaler såsom ett höjt ögonbryn, en flackande blick eller en tyst suck.


Vi har också fem gånger lättare för att hitta negativa signaler hos andra, än positiva. Det är förstås också kopplat till överlevnad. Missar vi att förutse en fara kan det (som hjärnan ser det) leda till bråd död, medan att missa något positivt i leder till sura miner.


Neuroforskare menar att dessa våra sociala behov, hur vi påverkas av (och påverkar) andra styr nästan allt vi gör. När våra relationer fungerar bra mår och presterar vi som bäst. Är relationerna dåliga mår vi också dåligt, och motivationen sjunker.


NLI (NeuroLeadership Institute™) har, grundat på omfattande forskning, sammanställt de sociala behoven i en modell, SCARF®.

SCARF® är en akronym (Status, Certainty, Autonomy, Relatedness, Fairness) och en arbetsmetod som hjälper till att bygga hållbara relationer.

Enligt SCARF® mår vi som bäst när:


· Vi känner att vi har samma värde som andra (status).

· Vi vet vad som kommer att hända (visshet).

· Vi kan påverka vår situation, och har ett val (autonomi).

· Vi är en del i en grupp (tillhörighet).

· Vi upplever att det är rättvist, ingen favoriseras (rättvisa).


Vi blir motiverade (och glada) när våra sociala behov är uppfyllda. Somliga av oss motiveras av att kunna påverka det som händer. För andra är det tillhörigheten till gruppen som motiverar, medan andra känner stark motivation när det rättvist och transparent.


Det enklaste sättet att motivera andra är med andra ord att uppfylla deras sociala behov!

Vilka är dina sociala behov? Vilken/vilka av de fem domänerna i SCARF ® är viktiga för att du ska känna dig motiverad? Och vilken/vilka reagerar du starkast på när de inte är uppfyllda?

Klicka på länken nedan och gör testet!


Fundera sedan på vad du kan göra för att öka din motivation. Vilken av domänerna dominerar hos dina kollegor och medarbetare? Hur ser deras sociala behov ut?

https://neuroleadership.com/research/tools/nli-scarf-assessment/


(Fungerar inte länken kan du googla på ”nli scarf assessment”)


Vill du lära dig mer om ledarskap utifrån hjärnans perspektiv? Kolla in Handelskammarens onlinekurs i Neuroledarskap:


Onlinekurs i neuroledarskap | Västsvenska Handelskammaren (vastsvenskahandelskammaren.se)


Forskningskällor:

SCARF: A brain-based model for Collaborating with and Influencing Others. D. Rock, 2015.

SCARF: Updating the Social Neuroscience of Collaborating with Others, D. Rock, 2012.


#scarf #motivation #testadigsjälv #neuroledarskap #hjärnanpåjobbet #socialabehov


19 views0 comments